CHị HOA VIETNAMESE CUISINE

Contactinformation


Chị Hoa Vietnamese Cuisine 

31A Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé
Quận 1Hồ Chí Minh

Delivery times

Thứ Hai
11:00 - 22:00
Thứ Ba
11:00 - 22:00
Thứ Tư
11:00 - 22:00
Thứ Năm
11:00 - 22:00
Thứ Sáu
11:00 - 22:00
Thứ Bảy
11:00 - 22:00
Chủ Nhật
11:00 - 22:00